Welcome to Kien Nguyen Trading Company Limited

  • Công ty TNHH TM-DV-SX Kiến Nguyên

    Nhám xếp NKK

    Sản phẩm được sản xuất tại Thailand theo công nghệ Nhật bản , chuyên mài mòn bề mặt vật liệu như :...